[Navn på din hjemmeside] redigeres i 'Site root / Settings'
 

Den færdige side

Inden kontakten er siden frigivet og du kan kontrollere resultatet

Vi aftaler nærmere om, du ønsker et besøg, eller om vi sammen telefonisk skal gennemgå dine kommentarer til den nye firmahjemmeside:

 

  1. Test af sidernes funktionelle virkemåde
  2. Opbygningen af siderne
  3. Indholdet af siderne
  4. Evt. rettelser gennemføres eller aftales
  5. Er billederne ok?
  6. Er logoerne og øvrige faktuelle data m.v. OK?
  7. Vi aftaler, hvordan opfølgningen af din nye firmahjemmeside skal foregå 
Så kører det 
Du er tilfreds inden vi forlader dig
Den sidste kontakt er slut - og din hjemmeside er OK

Det sidste vi aftaler inden vi afslut-ter kontakten er, hvordan du i fremtiden opdaterer din hjemme-side.

 

Se nærmere herom på den næste side.

Din site skal være enkelt og overskuelig, så beholder du kunden

KASTANIEGAARDEN :: www.egen-site.dk :: Sidinge Fjordvej 5 :: 4560 Vig :: +45 40 18 07 50 :: CVR 28 95 41 07 ::
Lav din egen hjemmeside med mono.net